Dotaz Asociace autoškol

Dotaz Asociace autoškol na tiskového mluvčího MD ohledně přechodných ustanovení:

Dobrý den,
 
Posílám Vám podle dohody zjednodušeně problémy, které vidím v přechodných ustanoveních k zákonu č.374/2007 Sb., pokud jde o získání nového osvědčení:
 
  1. Přechodná ustanovení hovoří o taxativně vymezených skupinách řidičů, kteří získají průkaz profesní způsobilosti výměnou za průkaz stávající nebo pouze na základě žádosti. Zákon mlčí o skupině řidičů, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění získaného dříve než 6 měsíců před účinností zákona a ke dni účinnosti nemají stávající osvědčení profesní způsobilosti.
Zákon je nezmiňuje. Získají osvědčení s poukazem na směrnici na žádost nebo na základě zákona po absolvování vstupního školení ???
 
Směrnice 2003/59/ES však v článku 4 hovoří jasně:
 
Tito řidiči jsou osvobozeni od povinnosti získat výchozí kvalifikaci:
a)           řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny D, D1+E, D nebo D+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději dva roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice;
b)           řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny C1, C1+E, C nebo C+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice.
Slova a vydaného nejpozději tři roky po uplynutí lhůty“znamenají časové omezení pouze z jedné strany a tedy se jedná o průkazy vydané kdykoli v minulosti před uvedenými daty.
 
      Co tedy bude dělat řidič, držitel oprávnění skupiny C nebo D, který se půjde 1.4.2008 ucházet o práci řidiče nákladního automobilu nebo autobusu, v minulosti tuto práci 10 let vykonával, platnost osvědčení profesní způsobilosti mu skončila v roce 2006. Jak získá průkaz profesní způsobilosti ? Zákon jeho případ na rozdíl od směrnice neřeší.
 
  1. Bod 4. přechodných ustanovení: vztahuje se tento bod pouze na ty řidiče, kteří získali podskupinu C1 na základě zkoušky z odborné způsobilosti na podskupinu C1 (nemají „C“) nebo i na držitele skupiny C, kteří jsou ve smyslu zákona č.361/2000 Sb. oprávněni řídit též vozidla, k jejichž řízení postačuje podskupina C1 ?
 
  1. Bod 5. přechodných ustanovení, poslední věta:
 
Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
            Máme tomu rozumět tak, že se jedná o oprávnění získaná :
a)       v posledních 6 měsících nebo
b)       kdykoli v minulosti s výjimkou období posledních 6 měsíců ?
 
Text je nesrozumitelný a umožňuje obojí výklad.
 
S pozdravem
 
Ing.Mgr.Ondřej Horázný
předseda AAČR
 
Asociace autoškol ČR
Čajkovského 1/1289
130 00 Praha 3
tel: +420 739 093 643
 
asociace@autoskol.cz


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023