Pokud jste nečetli Sbírku zákonů, nebudete moci řídit!

            Podle stávajícího znění zákona, respektive jeho přechodných ustanovení může nastat problém u řidičů, kteří neprovedou výměnu profesního osvědčení ve zmíněné lhůtě. Jedná se i o řidiče, kteří v minulosti profesní osvědčení měli a momentálně práci nevykonávají, případně ji vykonávají v jiném členském státě EU, kde dosud není profesní osvědčení třeba. Po 30.9.2008 nedostanou nové profesní osvědčení pouze na základě žádosti. Budou muset absolvovat vstupní školení v rozsahu minimálně 140 hodin!
 
Řízení vozidla bez profesního osvědčení je přitom přestupkem, za který hrozí pokuta 5000 -10000 Kč + zákaz řízení na 6-12 měsíců a 5 bodů. Řada řidičů, kteří prostě pořád dělají beze změny svoji práci je nyní v ohrožení touto sankcí.
 
            Podle názoru odborníků se jedná o vadnou transpozici směrnice 2003/59/ES. Ministerstvo dopravy na tom ovšem nehodlá nic měnit a stávající stav obhajuje neudržitelnými argumenty.
 
Podle Evropské směrnice se přitom tomuto vstupnímu školení nemusí podrobovat žádní řidiči, kteří získali řidičské oprávnění před uvedenými daty 10.9.2008 a 10.9.2009 (viz výše).
 
Text ve směrnici zní takto:
 
Čl. 4
Získaná práva
           
Tito řidiči jsou osvobozeni od povinnosti získat výchozí kvalifikaci:
a)           řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny D, D1+E, D nebo D+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději dva roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice;
b)           řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu s oprávněním skupiny C1, C1+E, C nebo C+E nebo řidičského průkazu uznávaného jako rovnocenný a vydaného nejpozději tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice.
Slova a vydaného nejpozději tři roky po uplynutí lhůty“znamenají časové omezení pouze z jedné strany a tedy se jedná o průkazy vydané kdykoli v minulosti před uvedenými daty. Přechodná ustanovení zákona č.374/2007 Sb. nejsou v souladu se směrnicí a naprosto nesmyslně diskriminují naše vlastní občany.
 
 
Jako nejrychlejší řešení by bylo zrušení části textu přechodných ustanovení takto:
 
5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
Uvidíme, jak se zachovají zákonodárci !


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023