MD k výjimkám

Výjimky pro průkaz profesní způsobilosti řidiče Č.j.: 20/2008-160-AS/2
Vstupního školení a následného pravidelného školení je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.
Toto školení se nevztahuje na řidiče pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce. Na tyto řidiče se bude vztahovat školení o bezpečnosti práce dle zákoníku práce.
Č.j.: 30/2008-160-AS/2
Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů, nevztahuje se podle § 46 odst. 3 písm. g) výše uvedeného zákona č. 374/2007 Sb., na řidiče vozidel používaných při přepravě věcí, které využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče. Řidič, který je zařazen jako referent, resp. pracovník dělnické profese (opravář, montér) nemusí absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a mít při jízdě platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Pro zaměstnavatele v takovém případě stanovuje povinnost zabezpečit pro své zaměstnance školení ke všem bezpečnostním rizikům, se kterými se při své pracovní činnosti setkávají, v případě řidiče motorového vozidla tedy i k problematice silničního provozu, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nová právní úprava, s účinnosti od 1.dubna 2008, tak dopadá v zásadě na ty řidiče z povolání, kteří aktivně řídí motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg nebo určená k přepravě osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, a jízdních souprav tažených takovými vozidly.
Z pohledu aplikace zákona jde zřejmě o nejproblematičtější změnu, která s ohledem na dosavadní úpravu představuje z hlediska bezpečnosti provozu krok zpět. Zákon zde vychází ze směrnice 2003/59/ES, která z povinného zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vyjímá ty řidiče vozidel, kteří dopravují materiál nebo vybavení, který má být použit řidičem při výkonu jeho práce, pokud řízení vozidla není hlavní činností tohoto řidiče. Uvedená výjimka se přitom uplatní i v případě, že k popsané přepravě věcí dochází v rámci realizace závazkového právního vztahu, kdy závazek provést určitou službu zahrnuje logicky i dopravu věcí a materiálu. Závislou prací je výkon práce v pracovněprávním vztahu. Sem patří především pracovní poměr, ale i právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako jsou například dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. V případě podnikání půjde především o podnikání v rámci živnostenského zákona.
 
Zdroj: Autoklub ČR


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023