Pro které řidiče je nové školení podle zákona č.374/2007 Sb. povinné

Zákon stanoví, že zdokonalování odborné způsobilosti se podrobují řidiči, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení je třeba řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Současně zákon obsahuje poměrně rozsáhlý okruh výjimek z povinného školení.
            Zákon se vztahuje na všechny řidiče, kteří řídí uvedená vozidla na území České republiky ať už se jedná o občany, ČR, členských států EU či občanů třetích zemí pokud pracují pro podnikatele v ČR.
           
 
Text zákona:
 
§ 46
 
       (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.
 
       (2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
 
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
       pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024