Kdo na školení nemusí

Níže uvedení řidiči nemusejí ani chodit na zde školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti, ani mít průkaz profesní způsobilosti řidiče či jiný obdobný doklad. To neznamená, že by se na ně nevztahovala povinnost školení podle zákoníku práce či jiného předpisu. Profení osvědčení ovšem mít nemusí.
 
Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se tedy nevztahuje na řidiče:
 
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu,
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřebu a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
 
Výjimka se tedy mj. týká nekomerčního užití nákladního vozidla o hmotnosti nad 3,5 t nebo autobusu pro vlastní potřebu [viz písm. h)]. Řidiči amatéři, kteří si pro svou potřebu například stěhují nábytek nebo převážejí stavební materiál, nemusejí chodit na žádná školení ani mít průkaz profesní způsobilosti řidiče.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024